close

 • Να φυλάττω πίστη εις την πατρίδα μου,την Πολωνική Δημοκρατία
 • ΠΡΟΞΕΝΙΚΑ ΤΕΛΗ

 •  

  ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ  ΔΙΑΤΙΜΗΣΗ

  /Η τιμές είναι σε ευρώ. Δεχόμαστε μόνο μετρητά./

  Διάταξη  του Υπουργού Εξωτερικών της Πολωνίας της  23-ης Απριλίου του 2013

  «Περί προξενικών τελών»
          
  1.  Έκδοση διαβατηρίων
  1.01  Έκδοση διαβατηρίου                                                                                       110
  1.02  Έκδοση διαβατηρίου σε ανήλικους κάτω των 13 ετών                                      35
  1.03  Έκδοση προσωρινού διαβατηρίου που συνοδεύει το δεκαετές

           διαβατήριο (το οποίο εκδίδεται στην Πολωνία), σε άτομα κάτω των

           70 ετών                                                                                                              15                                                                                             
  1.04  Έκδοση προσωρινού διαβατηρίου σε άλλες περιπτώσεις, σε άτομα

           ηλικίας  από 18 έως 70                                                                                      40                     
  1.05  Έκδοση προσωρινού διαβατηρίου σε ανήλικους σε άλλες περιπτώσεις           30
  1.06  Έκδοση  προσωρινού διαβατηρίου σε άτομα ηλικίας άνω των 70 ετών             0
  1.07  Έκδοση νέου διαβατηρίου πριν από τη λήξη της ισχύος του απολεσθέντος

            ή καταστραφέντος διαβατηρίου, όταν ο κάτοχός του ευθύνεται για την

            απώλειά του                                                                                                   330

  1.08  Έκδοση νέου διαβατηρίου σε ανήλικους κάτω των 13 ετών πριν από τη

           λήξη της ισχύος του απολεσθέντος ή καταστραφέντος διαβατηρίου,

           όταν ο κηδεμόνας του ανήλικου ευθύνεται για την απώλειά του                     210                                              
   

  2. Προξενικές πράξεις σχετικά με την πολωνική υπηκοότητα
  2.01  Κατάθεση και επεξεργασία δικαιολογητικών για τη απόκτηση της

           πολωνικής υπηκοότητας, επίδοση της σχετικής πράξης ή αρνητικής

           απόφασης                                                                                                        360

  2.02  Κατάθεση και επεξεργασία δικαιολογητικών σχετικά με την επαναφορά

           της πολωνικής υπηκοότητας, επίδοση της σχετικής απόφασης                        40
  2.03  Κατάθεση και επεξεργασία δικαιολογητικών σχετικά με την επιβεβαίωση

           κατοχής της πολωνικής υπηκοότητας, επίδοση της απόφασης                        80                                                                             
  2.04  Κατάθεση και επεξεργασία δικαιολογητικών σχετικά με την έγκριση

           παραίτησης  από την πολωνική υπηκοότητα, επίδοση της απόφασης           360                                                                                              
  2.05  Κατάθεση δήλωσης σύμφωνα με άρθρο 9, θέση 2 του από 02.04.2009

           Νόμου «Περί της πολωνικής υπηκοότητας» ( Φ.Ε.Κ. 161/2012)                      30                 
  2.06  Άλλες πράξεις σχετικά με την πολωνική υπηκοότητα                                       30

   

  3. Διατίμηση θεωρήσεων εισόδου στην Πολωνία (Βίζες)
  3.01  Κατάθεση και επεξεργασία αίτησης για την χορήγηση της εθνικής  

           Θεώρησης εισόδου                                                                                            60 

  3.02  Κατάθεση και επεξεργασία αίτησης για την επανεξέταση της αίτησης

           για την χορήγηση της θεώρησης Schengen ή της εθνικής θεώρησης

           εισόδου                                                                                                              60
  3.03  Έγκριση της προσφυγής κατά της αρνητικής απόφασης σχετικά με τη

           χορήγηση θεώρησης εισόδου σε μέλος οικογενείας πολίτη της Ευρωπαϊκής

           Ένωσης  σύμφωνα με το άρθρο 2, σημείο 4, σε συνδυασμό με το άρθρο 3

           του από 14 Ιουλίου 2006 Νόμου «Περί εισόδου, παραμονής και εξόδου από

           την Πολωνική Δημοκρατία των υπηκόων των κρατών μελών της Ε.Ε. και

           των μελών των οικογενειών τους»  (Φ.Ε.Κ. αριθμ. 144, θέση 1043 με τις

           μεταγενέστερες τροποποιήσεις)                                                                          0                                                                                 
  3.04  Κατάθεση και επεξεργασία αίτησης για την χορήγηση άδειας εισόδου στο

           πολωνικό έδαφος στα πλαίσια της τοπικής διασυνοριακής κυκλοφορίας         20

   

  4.   Άλλες δραστηριότητες σε θέματα αλλοδαπών
  4.01  Κατάθεση και επεξεργασία αίτησης για τη χορήγηση άδειας προσωρινής

           διαμονής (για καθορισμένο χρονικό διάστημα), επίδοση της σχετικής

           απόφασης του Νομάρχη                                                                                  200
  4.02  Επίδοση (κοινοποίηση) της απόφασης του Νομάρχη για τη χορήγηση

           προσωρινής άδειας διαμονής (για καθορισμένη περίοδο)                              120
  4.03  Έκδοση σε αλλοδαπό προσωρινού πολωνικού ταξιδιωτικού εγγράφου           90
  4.04  Έκδοση προσωρινού ταξιδιωτικού εγγράφου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
           96/409/ΚΕΠΠΑ του από 25 Ιουνίου 1996 Απόφαση Συμβουλίου για τη

           θέσπιση του προσωρινού ταξιδιωτικού εγγράφου ( Φ.Ε.Κ. 168 / 06.07.1996,

           σ. 4-11 )                                                                                                             30


  5. Άδειες και πιστοποιητικά
  5.01  Χορήγηση βεβαίωσης από το Εθνικό Ποινικό Μητρώο                                     60
  5.02  Έκδοση άδειας εισαγωγής στο πολωνικό έδαφος ή μεταφοράς τράνζιτ

           όπλων                                                                                                                60
  5.03  Έκδοση άδειας μεταφοράς σωρού, οστών ή ανθρώπινων λειψάνων               50             
  5.04  Χορήγηση άλλης βεβαίωσης ή πιστοποιητικού                                                 30

   

  6. Επικυρώσεις, νομιμοποιήσεις, μεταφράσεις,  συμβολαιογραφικές πράξεις
  6.01  Επικύρωση εγγράφου                                                                                       30
  6.02  Νομιμοποίηση εγγράφου                                                                                   30
  6.03  Επικύρωση και νομιμοποίηση εγγράφου (πλήρης νομιμοποίηση )                   60
  6.04  Εκτέλεση και επικύρωση της μετάφρασης από τα πολωνικά σε μια ξένη

           γλώσσα ή αντίστροφα - για κάθε σελίδα της μετάφρασης                                 90
  6.05  Έλεγχος και επικύρωση μετάφρασης από τα πολωνικά σε μια ξένη γλώσσα

           ή αντίστροφα - για κάθε μεταφρασμένη σελίδα                                                 30
  6.06  Εκτέλεση και επικύρωση της μετάφρασης από τα πολωνικά σε μια ξένη

           γλώσσα ή αντίστροφα των ληξιαρχικών πράξεων ή άλλων εγγράφων με  

           επαναλαμβανόμενο περιεχόμενο                                                                      30
  6.07  Εκτέλεση και επικύρωση αντιγράφου, φωτοαντίγραφου ή αποσπάσματος

           από πρωτότυπο έγγραφο                                                                                  60
  6.08  Επικύρωση αντιγράφου, φωτοαντίγραφου ή αποσπάσματος από

           πρωτότυπο έγγραφο                                                                                         30                                                                               
  6.09  Επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής                                                          30
  6.10  Επικύρωση ημερομηνίας επίδοσης εγγράφων, τιμολογίων, λογαριασμών

           ή πιστοποιητικών καταγωγής                                                                            30
  6.11  Εκτέλεση συμβολαιογραφικής πράξης                                                            120

   

  7. Ληξιαρχικές Πράξεις
  7.01  Προετοιμασία εγγράφων για την τέλεση γάμου στην πρεσβεία, τέλεση

           γάμου, επίδοση της ληξιαρχικής πράξης γάμου                                              500
  7.02  Κατάθεση εγγράφων σχετικά με τη δήλωση  της ελληνικής ληξιαρχικής

           πράξης στην Πολωνία, επίδοση της πολωνικής ληξιαρχικής πράξης               50

  7.03  Έκδοση πιστοποιητικού νομικής ικανότητας τέλεσης γάμου                             50
  7.04  Προετοιμασία εγγράφων σχετικά με την έκδοση από την Πολωνία του

           πιστοποιητικού νομικής ικανότητας τέλεσης γάμου, επίδοση του

           πιστοποιητικού                                                                                                  50
  7.05  Πράξη αναγνώρισης τέκνου και αποστολή των εγγράφων στην Πολωνία        50      
  7.06  Άλλες πράξεις σχετικές με τις καταχωρίσεις στα ληξιαρχικά βιβλία της

           Πολωνίας                                                                                                           30
  7.07  Κατάθεση αίτησης για αλλαγή ονόματος ή επωνύμου, αποστολή των

           εγγράφων στην Πολωνία                                                                                   30

   

  8. Περιουσιακά ή κληρονομικά θέματα
  8.01  Είσπραξη και μεταφορά στην Πολωνία χρηματικού ποσού σχετικά με τις

           περιουσιακές απαιτήσεις ή την απόδοση κληρονομιάς     5 % της καθαρής αξίας
  8.02  Εκκαθάριση κληρονομιάς ή πώληση περιουσιακών στοιχείων από τον Πρόξενο

           βάσει πληρεξούσιου και με συμμετοχή δικηγόρου            8 % της καθαρής αξίας

  8.03  Εκκαθάριση κληρονομιάς ή πώληση περιουσιακών στοιχείων από τον Πρόξενο

           βάσει πληρεξουσίου και χωρίς τη συμμετοχή δικηγόρου 15% της καθαρής αξίας
   

  9. Ναυτιλιακά θέματα
  9.01  Έκδοση ή ανανέωση του προσωρινού πιστοποιητικού κυριότητας πλοίου   

           (πιστοποιητικό σημαίας του πλοίου )                                                              240
  9.02  Επικύρωση συμφωνίας σχετικά με τη μεταβίβαση κυριότητας πλοίου            900
  9.03  Καταγραφή έκθεσης σχετικά με θαλάσσιο ατύχημα ή ατύχημα στην

           εσωτερική ναυσιπλοΐα                                                                                     300

  9.04  Αποδοχή κατάθεσης ναυτιλιακής διαμαρτυρίας από πλοίαρχο                       300
  9.05  Έκδοση , επέκταση ή προσθήκη σε ναυτικό φυλλάδιο                                     50
  9.06  Έκδοση ή ανανέωση πιστοποιητικού ασφαλείας πλοίου                                200
  9.07  Άλλες πράξεις σχετικά με ναυτιλιακά θέματα                                                    40

  10.  Άλλες προξενικές πράξεις
  10.01  Επίδοση εγγράφου υποβληθέντος από πολωνική αρχή κατόπιν

             αιτήσεως πελάτη διαμένοντος στην Ελλάδα                                                    30
  10.02  Επίδοση εγγράφου από την Ελλάδα στην Πολωνία κατόπιν αιτήσεως

             φυσικού ή νομικού προσώπου με έδρα στην Πολωνία μαζί με την

             ενδεχόμενη επικύρωσή του                                                                             30
  10.03  Πράξεις και δραστηριότητες εκτός του Προξενείου κατόπιν αιτήσεως του

             πελάτη για κάθε 8 ώρες απασχόλησης συμπεριλαμβανομένου του χρόνου

             μεταφοράς από και προς το Προξενείο.
  Σημείωση : Στα προξενικά τέλη προστίθενται τα έξοδα μεταφοράς υπαλλήλου από και προς το Προξενείο                                                                                                90
  10.04  Εντολή επείγουσας εκτέλεσης προξενικής πράξης                                         30
  10.05  Αποστολή αλληλογραφίας στη Πολωνία μέσω της υπηρεσιακής οδού           20
  10.06  Κατάθεση και επεξεργασία δικαιολογητικών για την έκδοση του Ενιαίου

             Αριθμού Πολίτη (PESEL), επίδοση της σχετικής απόφασης                           20
  10.07  Κατάθεση αίτησης για χορήγηση άδειας σχετικά με την εκπλήρωση της

             στρατιωτικής  θητείας  σε ξένο στρατό ή ξένη στρατιωτική οργάνωση            50
  10.08  Κατάθεση και επεξεργασία αίτησης για την έκδοση της «Κάρτας Πολωνού»   0
  --------------------------------------------------

  Σημείωση: Στα πλαίσια της κατάθεσης και επεξεργασίας εγγράφων δεν υπάρχει πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση , με εξαίρεση της αμοιβής η οποία περιγράφεται στα σημεία 6.04 , 6.05 και  6.06 του παρόντος) .

      

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Print Print Share: