close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • NAUKA JĘZYKA GRECKIEGO

 • Nauka języka greckiego jako obcego

   

  Informacje na temat Certyfikatu Znajomości Języka Greckiego jako Obcego:
  http://www.greek-language.gr/greekLang/certification/index.html

   

  Na terenie Grecji  funkcjonuje wiele różnych ośrodków zajmujących się nauczaniem j. greckiego, ale tylko trzy z nich mają uprawnienia Ministerstwa Edukacji do wydawania Certyfikatu poświadczającego znajomość języka greckiego jako obcego.
  1. Uniwersytet Ateński im. Kapodistriasa (Didaskalio Neas Ellinikis Glossas) – egzaminy odbywają się w maju i wrześniu.
  2. Uniwersytet  Arystotelesa w Salonikach (Scholeio Neas Ellinikis Glossas) – egzaminy odbywają się w czerwcu i październiku.
  3. Centrum  Języka Greckiego – egzaminy odbywają się w maju.
   

  Bezpłatne kursy:

   

  Projekt “Nauka języka, historii I kultury greckiej dla imigrantów – Odyseusz” adresowany jest do imigrantów z krajów UE i krajów trzecich, w wieku powyżej 16 lat, przebywających legalnie na terenie Grecji.  Projekt finansowany jest z budżetu państwa greckiego i z funduszy Unii Europejskiej.

  Program nauki realizowany jest na czterech poziomach:

  A1 – 125 godzin

  A2 – 175 godzin

  B1 – 185 godzin

  B2 – 195 godzin

  Zgodnie z założeniami projektu, kursy powinny się odbywać bezpłatnie, na terenie całej Grecji.

  Więcej informacji:

  Tel: 213-1314625, -26, -27, -28, -29

  E - mail: odysseas@inedivim.gr

   

  Ogłoszenie o naborze słuchaczy w dzielnicach zachodniej Attyki

   

  Płatne kursy:


  1. Uniwersytet Ateński – „Didaskalio Neas Ellinikis Glossas”
  Organizuje płatne kursy języka nowogreckiego dla cudzoziemców. Kursy odbywają sie w systemie ośmiomiesięcznym ( 6 lub 15 godzin tygodniowo), sześciomiesięcznym (15 godzin tygodniowo) lub wakacyjnym.  Istnieje możliwość wyboru godzin zajęć (klasy poranne lub popołudniowe). Koszt kursu uzależniony jest od intensywności zajęć i liczby godzin. Dla współmałżonków obywateli greckich, osób pochodzenia greckiego i stypendystów rządu greckiego, istnieją zniżki.
  Możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego znajomość języka greckiego jako obcego.
  kontakt
  National and Kapodistrian University of Athens
  MODERN Greek Language Teaching Center,
  School of Philosophy,
  University Campus, 157 84 Zografou
  Athens
  Tel. (+30) 210 72 77 672
  Tel.(+30) 210 72 77 971
  Email: info@greekcourses.uoa.gr
  http:// www.greekcourses.uoa.gr

   

  2. Uniwersytet Arystotelesa w Salonikach – „Scholeio Neas Ellinikis Glossas”
  Organizuje płatne kursy języka nowogreckiego dla obcokrajowców. Zajęcia odbywają się w systemie rocznym (10 lub 20 godzin tygodniowo), trzymiesięcznym - nabór w sezonie zimowym, letnim (10 lub 20 godzin tygodniowo) lub miesięcznym. Koszt kursu uzależniony jest od intensywności zajęć i liczby godzin.
  Możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego znajomość języka greckiego jako obcego.
  kontakt
  Aristotle University of Thessaloniki
  School Of Modern Greek Language
  Old Building of the Faculty of Philosophy
  University Campus
  54124 Thessaloniki
  Tel. (+30) 2310 997571
  Email: elen@auth.gr
  http://smg.web.auth.gr/wordpress/?lang=en

   

  3. The Center for the Greek Language
  Organizuje płatne kursy języka nowogreckiego. Możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego  znajomość języka greckiego jako obcego.
  Kontakt
  Center for the Greek Language
  Karamaouna 1 -  Skra Square, Thessaloniki
  Tel. (+30) 2310 45 91 01
  Email: centre@komvos.edu.gr
  http://www.greeklanguage.gr/certification/
  http://elearning.greek-language.gr/?lang=el

   

  4. Uniwersytet w Joannina –  „ Center for the Study of the Hellenic Language and Culture”

  Organizuje różnego rodzaju kursy języka nowogreckiego dla studentów zagranicznych.
  kontakt
  Center for the Study of the Hellenic Language and Culture
  DI.K.E.P.P.E.E. “Stavros Niarchos”
  University of Ioannina
  University Campus
  45 110 Ioannina
  Tel:(+30) 265 10 09 135
  Email: langcntr@cc.uoi.gr
  http://hellenic-center.uoi.gr/index.php?lang=en-GB#


  5. Athens Centre
  Organizuje zajęcia dla osób dorosłych w różnych terminach, na różnych poziomach zaawansowania.
  Kontakt
  The Athens Centre
  48 Archimidous Street
  116 36 Athens, Greece
  Tel. (+30) 210 70 122 68
  Tel. (+30) 210 70 152 42
  Email: athenscr@ath.forthnet.gr
  Email: info@athenscentre.gr
  http://athenscentre.gr/?page_id=92

   

  6. Hellenic American Union
  Organizuje płatne kursy języka nowogreckiego dla cudzoziemców. Istnieje  możliwość wyboru terminu kursu jak i  stopnia zaawansowania (podstawowy, średni, zaawansowany).
  Kontakt
  Hellenic American Union
  Massalias 22
  10 680 Athens, Greece
  Tel. 210 3680 900
  Fax: 210 3633 174
  Fragkon 14
  54626 Thessaloniki, Greece
  Tel. 2310 557 600
  Email:  moderngreek@hau.gr
  http://www.hau.gr/?i=greek_language_program.en.home

   

  7. The Hellenic Culture Centre
  Płatne zajęcia języka nowogreckiego i kultury greckiej. Cena uzależniona jest od ilości godzin i stopnia zaawansowania studenta.
  Kontakt
  Derigny 18
  104 34 Viktoria, Athens
  Greece
  Tel. (+48) 210 52 38 149
  Email: ifigenia@hcc.edu.gr
  http://www.hcc.edu.gr

   

  8. The Institute for Balkan Studies (I.M.X.A) – International Summer School
  Instytut organizuje każdego roku letni kurs języka nowogreckiego. W ramach kursu prowadzone są również zajęcia  z historii, literatury i  kultury greckiej. W cenie kursu uwzględnione są koszty zakwaterowania i wyżywienia..
  Kontakt
  International Summer School
  31A, Meg. Alexandrou Ave.
  P.O. Box 50 932
  G r- 54 014 Thessaloniki
  Greece
  Tel. (+30) 2310 832  143
  Fax: (+30)2310 831 429
  Email: iss@imxa.gr
  http://www.imxa.gr/summerschool/school2_en.htm

   

  9. The Ionic Center  -  Szkoła języka greckiego
  Organizuje płatne zajęcia z języka, kultury i literatury greckiej. Możliwość wyboru poziomu zaawansowania.
  Kontakt
  The Ionic Center
  Lysiou 11,
  105 56 Athens, Greece
  Tel. (+30) 210 32 466 14
  Fax: (+30) 210 32 144 12
  Email: hellenic-studies@ionic.gr
  http://www.ionic.gr/spoudes/ellinikes/akadimaikes/glwssas

   

  10. Center of Greek Language and Culture “Lexis”
  Organizuje płatne kursy języka greckiego. Możliwość wyboru stopnia zaawansowania ( podstawowy, średni, zaawansowany )ilości godzin i częstotliwości zajęć (kurs podstawowy, kurs zaawansowany).
  Kontakt
  Dasakogianni - Splanzia square
  731 00 Chania, Crete, Greece
  Tel.(+30)28 210 556 73
  Fax. .(+30) 28 10 55 673
  Email: info@lexis.edu.gr
  http://www.lexis.edu.gr/

   

  11. Centrum  Języków Obcych „Perugia”
  Kontakt
  Solonos 116 & Lontou 8
  10 681 Athens, Greece
  Tel. (+30) 21 038 03 193
  Email: info@perugia.edu.gr
  http://www.perugia.edu.gr/

   

  12. Hellenic Language School “Alexander the Great”
  Kontakt
  Rethimnou 2, 106 82 Athens
  Tel. (+30) 210 82 17 710
  Fax (+30) 210 82 15 025
  Email: alexander@bhc.gr
  http://alexander-edu.org/en/

  Szkoła prowadzi oddziały w Salonikach, w Chania na Krecie i na wyspie Chios.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: