close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • NAUKA JEZYKA POLSKIEGO

 • Informacje na temat Certfikatu Znajomości Jezyka Polskiego jako Obcego: www.certyfikatpolski.pl

   

   

  Nauka języka polskiego dla cudzoziemców

   

  W GRECJI:

  Lektorat języka polskiego w Studium Języków Obcych Uniwersytetu Ateńskiego, poziom A1 www.didaskaleio.uoa.gr

  Lektorat języka polskiego dla studentów Wydziału Studiów Słowiańskich Uniwersytetu Ateńskiego akceptuje także wolnych słuchaczy www.slavslud.uoa.gr

   

  Ośrodek Edukacyjny CARARIGAS
  ul. Othonos 90 & Leoforos Kifisias
  145 62 KIFISIA
  www.cararigas.edu.gr  
  email: eurocitizen@cararigas.edu.gr    
  tel. 0030210 8019427
  fax: 0030210 8019412

   

  W POLSCE:

   

  1) UNIWERSYTET WROCŁAWSKI – Szkoła Języka Polskiego dla Cudzoziemców

  Kurs przeznaczony jest dla studentów zagranicznych, którzy zamierzają podjąć studia na Uniwersytecie  Wrocławskim w języku polskim, bądź zamierzają studiować w języku angielskim i chcą komunikować się z Polakami, używając ich języka ojczystego.

  Kursy:

  •             kursy roczne

  •             kursy semestralne

  Kontakt: 

  The School of Polish Language and Culture for Foreigners

   pl. Nankiera 15,

   50-137 Wrocław, Polska

  http://www.sjpik.uni.wroc.pl

   

  2) UNIWERSYTET ŚLĄSKI w Katowicach- Szkoła Języka i Kultury Polskiej

  Szkoła prowadzi różnego rodzaju kursy języka polskiego, seminaria z zakresu języka i kultury polskiej dla nauczycieli i lektorów uczących języka polskiego za granicą wśród Polonii i cudzoziemców.

  Kursy:

  •             semestralny

  •             kurs na życzenie  (w grupie lub indywidualny)

  •             intensywny miesięczny

  •             intensywny roczny

  •             kurs przygotowujący do państwowego egzaminu poświadczającego stopień znajomości języka polskiego.

  •             kurs na kandydatów na studia w języku polskim w Polsce

  Kontakt: 

  Plac Sejmu Śląskiego,

   40-032 Katowice, Polska

  tel.: +48(32)251 29 91

  tel.: +48(32)200 94 24

  fax: +48(32)251 29 91

  e-mail: szkola@us.edu.pl

  http://www.sjikp.us.edu.pl

   

  3)  KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II –Szkoła Języka i Kultury Polskiej

  Kursy:

  •             kursy Letnie (2,3,4,5,6,7 tygodniowe)

  •             kurs roczny 2013/2014 -program jest przeznaczony dla studentów na wszystkich poziomach zaawansowania językowego

  Kontakt: 

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

  Al. Racławickie 14,

  20-950 Lublin, Polska

  tel: +48 814454111

  e-mail: polski@kul.pl

  http://www.kul.pl

   

  4)  UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

  Kursy:

  •             kursy wiosenne

  •             kursy letnie

  •             kursy jesienne

  •             kursy roczne (intensywne)

  Kontakt: 

  ul. Fosa Staromiejska 3,

  87-100 Toruń, Polska

  tel./faks: +48(56) 611 35 77

  e-mail: skjpo@umk.pl

  http://www.fil.umk.pl

   

  5)   AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE

  Kursy:

  •             możliwość uzyskania certyfikatu dokumentującego poziom wiedzy z zakresu języka polskiego jako obcego na poszczególnych  poziomach kształcenia (B1 – podstawowym;B2 – średnim ogólnym;C2 – zaawansowanym.)

  •             przygotowuje do państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego

  •             okazja nauczenia się języka polskiego i poznania kultury Polski

  Kontakt: 

  ul. Pułaskiego 4/6,

  42-200 Częstochowa, Polska

  tel. +48(34) 368 42 00

  tel. +48(34) 368 42 01

  fax + 48(34) 324 96 62

  http://www.ap.edu.pl/art.php?id=1325759267&nid=1322517590&langu=gb

   

  6) UNIWERSYTET WARSZAWSKI– Centrum Języka Polskiego I Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „POLONICUM”

  Kursy:

  •             ogólnodostępne

  -              organizowane są w systemie trzymiesięcznym

  -              liczebność grup wynosi: do 12 osób - poziom podstawowy, 12-15 osób –

                 poziom średni  i zaawansowany

  -              nauka w każdym trymestrze kończy się testem sprawdzającym stopień opanowania materiału programowego i uprawniającym do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu

  -              programy wszystkich kursów odpowiadają wymaganiom Państwowej Komisji Poświadczania  Znajomości  Języka   Polskiego jako Obcego

  •             wakacyjny kurs Języka Polskiego dla Obcokrajowców

  •             kursy zamknięte

  Kontakt: 

  Krakowskie Przedmieście 26/28

  00-927 Warsaw

  tel + 48( 22) 552 15 30, 55 21 533

  fax + 48 (22 )552 15 55

  e-mail: polonicum@uw.edu.pl

  http://www.polonicum.uw.edu.pl/

   

  7)  UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE  - Szkoła Języka i  Kultury Polskiej dla Cudzoziemców

  Kursy:

  •             Szkoła Letnia Języka Polskiego i Kultury Polskiej

  •             kursy dla obcokrajowców nie będących studentami UKSW

  •             semestralny kurs dla studentów programu Erasmus UKSW

  •             stylistyka praktyczna języka polskiego dla studentów UKSW

  Kontakt: 

  ul. Dewajtis 5, domek nr 3

  01-815 Warszawa, Polska

  tel : +48(22)561 89 63

  e-mail: polish.wnh@uksw.edu.pl

  http://www.polish.wnh.uksw.edu.pl/en

   

  8)  UNIWERSYTET ŁÓDZKI -  School of Polish for Foreigners

  Kursy:

  •             kurs miesięczny ( 120 godzin)

  •             kursy pięciomiesięczne ( 500 godzin)

  •             dziewięciomiesięczne kursy przygotowawcze  (800 - 900 godzin nauki ) języka ogólnego i specjalistycznego- przedmiotów kierunkowych dla wybranych studiów

  Kontakt: 

  ul. Matejki 21/23,

  90-231 Łódź , Polska

  tel. +48(42)635 47 00

  fax. +48(42)678 96 45

  e-mail: sjpdc@uni.lodz.pl

   http://www.uni.lodz.pl/sjpdc/

   

  9)   UNIWERSYTET ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU - FILOLOGIA POLSKA JAKO OBCA W COLLEGIUM POLONICUM

  Kursy:

   •            3-letnie studia pierwszego stopnia na kierunku Filologia Polska są adresowane do Cudzoziemców. 

  •             poznawanie w szerokim zakresie języka polskiego, kultury, literatury i historii.

  •             możliwość uzyskania kompetencji niezbędnych w nauczaniu języka  polskiego jako obcego.

  •             absolwent posiada podstawową wiedzę na poziomie C1 biegłości Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy

  Kontakt:

  Collegium Polonicum

  ul. Kościuszki 1,

  69-100 Słubice

  tel. +48 95 7592 400

  fax +48 95 7592 455

  e-mail: colpol@europa-uni.de

  http://www.cp.edu.pl/pl/o_nas/index.html

   

  10)   UNIWERSYTET M.C.SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE – Centrum  Języka i Kultury Polskiej

  dla Cudzoziemców

  Kursy:

  •             roczny kurs przygotowawczy do podjęcia studiów w Polsce - poziom średni lub zaawansowany

  •             intensywny kurs roczny języka polskiego - poziom wstępny

  •             kurs 13-tygodniowy (60 godzin) - poziom podstawowy

  •             intensywny kurs 4-tygodniowy języka polskiego (100 godzin) - poziom podstawowy

  •             możliwość organizacji kursów języka polskiego na życzenie, pod warunkiem zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów

  •             lenie kursy i programy Kultury i Języka Polskiego

  Kontakt: 

  Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS

  ul. Weteranów 18

  20-038 Lublin, Polska 

  tel. :+48 (81)533 27 86, 537 54 25

  fax :+48 (81) 537  56 15, 537 28 76

  e-mail: polonia@poczta.umcs.lublin.pl

  http://www.cjkp.umcs.lublin.pl/

   

  11)   UNIWERSYTET RZESZOWSKI – Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Polaków z  Zagranicy i    Cudzoziemców „Polonus”

  Kursy:

  •             kurs przygotowujący do studiów w Polsce. Program zajęć jest dostosowywany do późniejszych programów studiów

  •             Szkoła Letnia Kultury i Języka Polskiego  - miesięczne kursy  w okresie wakacji

  Kontakt: 

  Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Polaków z Zagranicy i Cudzoziemców "Polonus"

   ul. Rejtana 16 C

  35-959 Rzeszów , Polska

  tel. +48 872 12 77

  e-mail: polonus@univ.rzeszow.pl

  http://www.univ.rzeszow.pl/

   

  12)   CENTRUM JĘZYKA POLSKIEGO VARIA

  Kursy:

  •             zajęcia z  języka polskiego dla wszystkich poziomów  zaawansowania

  •             intensywne kursy letnie i zimowe

  •             zajęcia semestralne

  •             zajęcia indywidualne

  •             zajęcia dla firm

  •             zajęcia intensywne (2 lub 4 tygodniowe)

  •             zajęcia  online

  •             Kraków  na wysokich obcasach – zajęcia tylko dla kobiet

  •             Zajęcia przygotowujące do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego

  Kontakt:

  Varia - Centrum Języka Polskiego

  ul. Michałowskiego 2/3

  31-126 Kraków, Polska

   tel.: +48 12 633 58 71

   tel. :+48 12 630 58 65

  e-mail: info@kurspolskiego.pl

  www.kurspolskiego.pl

   

  13)  INTERNETOWA SZKOŁA JĘZYKA POLSKIEGO „Go Polish”

   Kursy:

  •             interaktywne zajęcia z języka polskiego z wykorzystaniem obrazu i dźwięku

  •             student powinien być zaopatrzony w komputer z dostępem do Internetu , słuchawki, mikrofon i kamerę

  •             wykłady odbywają się indywidualnie lub w parach  w czasie rzeczywistym

  Kontakt: 

  ul. Wilanowska 75/16,

  51-206 Wrocław , Polska

  tel.+48 608797542

  tel.(+48 71)7271615

  e-mail: info@gopolish.pl

  http://www.gopolish.pl

   

  14 )  IKO - POLSKI INSTYTUT DLA CUDZOZIEMCÓW

  Kursy:

  •             intensywne zajęcia

  •             standardowe zajęcia dla wszystkich poziomów

  •             tygodniowe zajęcia  dla początkujących

  •             zajęcia  w soboty -  „Intensywne Soboty”

  •             kursy  zimowe (standardowe, intensywne)

  •             kursy wiosenne (standardowe, intensywne)

  •             kursy tygodniowe dla początkujących

  •             kursy letnie (intensywne)

  •             kursy letnie dla dzieci i nastolatków

  •             możliwość  formalnej weryfikacji znajomości języka polskiego jako obcego poprzez Europejski Egzamin z Języka Polskiego

  •             możliwość uzyskania certyfikatu (ECL) poświadczającego poziom kompetencji językowych, który  jest uznawany w krajach Unii Europejskiej

  Kontakt:

  IKO The Institute of Polish for Foreigners

  ul. Kopernika 3

  00-367 Warszawa, Polska

   tel.+48(22)826 22 59,828 52 67

  fax +48 (22) 828 52 68

  e-mail: iko@iko.com.pl

  http://www.iko.com.pl

   

  15)    SZKOŁA  JĘZYKA POLSKIEGO DLA CUDZOZIEMCÓW „KLUB DIALOGU”     

  Kursy:

  •             na wszystkich poziomach zaawansowania od A0 – C1

  •             zajęcia indywidualne dopasowane do potrzeb

  •             kursy w bardzo małych grupach

  •             zajęcia przez Skype

  •             kursy wakacyjne (regularne i intensywne)

  •             kusy przygotowujące do certyfikatu

  Kontakt:

  ul. Ordynacka 13, lok. 5

  00-364 Warszawa, Polska

  tel. kom.: +48 664 788 004

  e-mail: info@klubdialogu.pl

  http://www.klubdialogu.pl

  www.facebook.com/klubdialogu

   

   16)    SZKOŁA  JĘZYKOWA “PROLOG”
  Kursy:
  • Kursy standardowe
  • Kursy intensywne
  • Kursy super intensywne
  • Kursy letnie
  • Kursy zimowe
  • Kursy semestralne
  • Kursy (2, 4, 6, 8 tygodniowe)
  • Kursy roczne
  • Kursy indywidualne
  • Zajęcia w małych grupach


  Kontakt:
  Prolog Language School
  ul. Bronowicka 37,
  30-084 Kraków, Polska
  tel. +48(12) 638 45 65
  e-mail:  polish@prolog.edu.pl
  www.polishcourses.com

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: