close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • STYPENDIA

 • W ramach obowiązującej umowy dwustronnej rząd Grecji przyznaje stronie polskiej rocznie 2 stypendia na letni kurs języka i kultury greckiej oraz 10 miesięczne stypendium na studia podyplomowe. Rekrutację w Polsce prowadzi Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej www.buwiwm.edu.pl

   

  Stypendia rządu greckiego dla cudzoziemców na 8-miesieczny kurs języka i kultury greckiej 2017-18

  Grecka Fundacja Stypendiów Państwowych IKY ogłosiła nabór kandydatów na kurs "Modern Greek Language and Culture" na rok akademicki 2017-18. Informacja i formularze wniosków na znajdują się na portalu IKY https://www.iky.gr/en/scholarships/foreign-citizens-eng/modern-greek-language-courses  .

   

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: